Nhìn lại những khoảnh khắc ám ảnh trong cuộc chiến chống Covid-19 năm 2020
VOV.VN - Dưới đây là những khoảnh khắc ám ảnh trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 của nhân loại trong năm 2020 vừa qua.